Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog

Portada del llibre
Portada del llibre

1) Quina relació té Andreas Vesalius amb l' anatomia?

2) Quines qualitats creus que fan de Vesalius un bon científic?

3) Busca informació sobre els autors de les làmines del llibre De humani corporis fabrica. Creus que és un bon exemple de relació entre Ciència i Art? Per què?

4) Busca informació sobre la biografia de Vesalius i explica per què la última part de la seva vida pot ser explicada com una "llegenda". Pots començar per aquesta biografia

5) Llegeix la ressenya del llibre de Jordi Llobregat, El Secret de Vesalius. Els fets que es descriuen a la novel·la coincideixen amb els dies previs a la inauguració de l' Exposició Universal de Barcelona, l' any 1888.

Jordi Llobregat, al teatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.(El Periódico)
Jordi Llobregat, al teatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.(El Periódico)

6) A la fotografia apareix Jordi Llobregat assegut a les cadires del Teatre Anatòmic de Barcelona. En aquest teatre tenen lloc "esdeveniments" importants de la novel·la. Quin són?

7) A la part final de la novel·la l'autor descriu en aquest Teatre Anatòmic una escena relacionada amb el reconeixement del paper de les dones en el desenvolupament de la ciència. Creus que les actituds dels diferents personatges en aquesta escena es reprodueixen actualment en l'ambient universitari?. Per què?

EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE BARCELONA, 1888

La inauguració va tenir lloc el 20 de maig de 1888 a les 16 hores al palau de les Belles Arts, un edifici construït a la cantonada entre el passeig de Lluís companys i el passeig de Pujades (l'edifici va ser enderrocat l' any 1942), on actualment trobem els jutjats municipals. La va presidir Alfons XIII (que tenia 2 anys), la reina regent Maria Cristina i l'alcalde de Barcelona Francesc Rius i Taulet. El Parc de la ciutadella i del monument a Cristòfol Colon són encara avui en dia testimonis d'aquest esdeveniment que va convertir a Barcelona en l'aparador dels avenços científics i tècnics més importants de l'època.

8) Quins personatges de la novel·la creus que reflecteixen millor aquest esperit de progrés i canvi de la societat de finals del segle XIX? Per què?

9) Aquesta inauguració coincideix amb uns interessants esdeveniments que transcorren uns quants metres per sota de l'edifici. Quina relació tenen aquests fets amb els que els descriuen en una novel·la de ciència ficció publicada al 1818?

Palau de les Belles Arts, 20 de Maig de 1888. (La Ilustración Ibérica)

Palau de les Belles Arts, 20 de Maig de 1888. (La Ilustración Ibérica)

A la part més allunyada del Parc de la Ciutadella, entre la Secció de Mineria i la Galeria de Máquines, es podia trobar la Instalacion de la Electricidad.

10) Observa la il·lustració i raona de quina manera es podia obtenir electricitat en aquesta caseta. Com s'anomenaria avui en dia?. Hi ha alguna instal·lació prop de Barcelona que generi electricitat seguint aquest principi de transformació de l'energia?

11) Quina importància té aquesta instal·lació en la novel·la?. De quina manera és relaciona el procés de generació d'electricitat amb el fet de que els fenomens biològics poden reduir-se a processos físicoquímics?

12) Durant l' exposició Universal de Barcelona alguns dels carrers van estrenar l'enllumenat elèctric. Quin tipus d'enllumenat s'utilitzava a l'època?. Quins avantatges suposa l'electricitat?

A la part més allunyada del parc....(La Ilustración Ibérica).

A la part més allunyada del parc....(La Ilustración Ibérica).

El Castell dels Tres Dragons era el Restaurant i el Cafè de l'Exposició. Fins fa poc era la seu del Museu de Zoologia, testimoni de la ciència romàntica del segle XIX, època de viatges, descobriments i recol·lecció de mostres.

13) Quins naturalistes del segle XIX són un exemple d'aquest esperit romàntic?

14) Quins personatges de la novel·la representen aquest esperit aventurer?

15) Com eren els periodistes de l'època? Quines semblances i diferències destcaries respecte al periodisme actual?

16) Comenta el significat de la frase: Vivitur ingenio, caetera mortis erunt.

El Castell dels Tres Dragons, obra de lluís Domèncech i Muntaner (La Ilustración Ibérica)

El Castell dels Tres Dragons, obra de lluís Domèncech i Muntaner (La Ilustración Ibérica)

Podeu trobar el llibre a la biblioteca virtual

Tag(s) : #EL RACÓ DELS LLIBRES

Compartir este post

Repost 0