Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog

ACTIVITAT 1 Situar en el mapa els rius i rieres que apareixen al llistat  de l´enllaç

ACTIVITAT 2: Repàs dels vessants i les conques hidrogràfiques aquí

 

ACTIVITAT 3. FÒRUM : RISCS i IMPACTES:

 

a) Ves a l´enllaç on es recull tota la informació sobre el desastre de la presa de Vajont l´any 1963

b) Ves a l´enllac on es trobaràs l´explicació de l´episodi causant del desastre al càmping de Biescas l´agost de 1996

 

Cal fer aportacions sobre els temes següents: Tipus de conques on es desenvolupen els episodis, importància de la geologia i la climatologia, descripció del risc natural i induït en els dos cassos, mesures preventives aplicades (o no), comparació amb altres episodis  derivats de la dinàmica de les aigües superficials (fins el dia 10  de febrer 2012, 3 intervencions)

 

REPÀS DE CONCEPTES:

 

  1. Despreniments


Un despreniment és una massa rocosa que es despenja d’un vessant rocós gairebé vertical. La massa rocosa cau lliurement i es fragmenta en blocs rocosos més petits. Al llarg del temps, els blocs despresos s’acumulen  formant les tarteres.
La probabilitat de manifestació d’un despreniment i la seva capacitat de produir danys estan estretament lligades al volum. Per aquest motiu, els despreniments es poder classificar en tres tipus, segons el volum de la massa rocosa despresa:
· Caigudes de blocs rocosos :volums inferiors a mil metres cúbics
· Despreniments de plaques rocoses :volums compresos entre el miler i el milió de metres cúbics. Només són possibles en vessants rocosos de gran desnivell.
· Allaus rocalloses :de diversos milions de metres cúbics


  2. Esllavissaments


Dins d’aquest gran grup d’esllavissades s’inclou tot tipus d’inestabilitat d’un terreny no consolidat.
Els tipus d’esllavissaments més habituals a Catalunya són:
· Lliscaments: Desplaçament d’una porció de terreny a través d’una superfície de trencament ben definida, amb la preservació general de la forma de la massa desplaçada.
· Fluxos: Inestabilitat d’una porció de terreny que es desplaça com un fluid viscós adoptant la morfologia del vessant per on discorre.
· Complexos: Combinació de diferents tipus de mecanismes d’esllavissaments. Els més habituals són els lliscaments que esdevenen fluxos al peu

http://desenvolupamentsostenible.org/plugins/content/fboxbot/thumbs/esquema-deslizamiento_314x194_1d4ed10c8d6a27c1c0e06459b8ca4c28.jpg

 

 

 

 

3. Tipus d´allaus:

 

 Després de veure el vídeo respon:


a)    Descriu els principals tipus d’allaus. Fes un esquema de cadascun.
b)    Es poden comparar a les esllavissades? Per què?
c)    De quines mesures preventives es parla en aquest vídeo?
d)    Quines mesures correctores apareixen?
e)    Es parla de risc induït? Per què?

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Aneu a l´enllaç

 

RECURSOS:

1. Conca hidrogràfica de l´EBRE.

2. Conca hidrogràfica de l´Amazones

 

 

 

                                            

 

Tag(s) : #CTMA

Compartir este post

Repost 0