Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog

 

Coordinació Nerviosa

 

1. UNITAT D´ESTRUCTURA I FUNCIÓ: LA NEURONA:

http://www.xtec.cat/~ncoma4/caceres/nervios/nervios/imatges%20nervios/Impulso_nervioso.gifLlegiu l´article i responeu les preguntes (al dossier de classe):

a) Semblances i diferències entre una neurona típica i una cèl.lula de Purkinge. Quina funció creus que fa cadascuna?

b) Quina aportació fa Cajal a la neurociència? Quina importància té? (consulta aquest  enllaç)

c) Busca informació sobre les aportacions de Golgi i Purkinge a la neurociència? (consulta aquest enllaç)

d) Busca informació sobre la biografia de Santiago Ramon y Cajal en referència a les aportacions que fa a la citologia i a la seva relació amb Catalunya.( consulta aquest enllaç)

 

http://1.bp.blogspot.com/__cRi1EVMoTs/SYcD8GEnPFI/AAAAAAAAAB4/InCWuFxtqV8/s320/tipos+neurona

 

Comunicació entre neurones: SINAPSI:

 

 

 

2. EFECTES DE LES DROGUES SOBRE EL SISTEMA NERVIÓS:

 

- Després de veure el vídeo respon les qüestions: 

 

a) Quins motius diu en Jonathan que el van portar a començar a consumir drogues?

b) Quines drogues va consumir?

c) Com s’alteren les relacions de la persona drogoaddicta amb el seu entorn proper?

d) Quins neurotransmissors són els responsables de les sensacions de benestar?

e) Quins efectes te el consum de drogues sobre l’equilibri emocional?

f)  Descriu el què Jonathan anomena "efecte serra"?

g) Totes les drogues tenen efectes addictiuds? Per què?

h) Hi ha drogues "toves" i "dures"? Per què?

i) Què són els circuits de recompensa?

j) Com actúen les drogues a nivell de les sinapsis entre neurones?

k) Com actúen les drogues a nivell de funcionament del cervell?

l) Què és el sistema límbic?

m) Quina protecció presenta el cervell que no presenten els altres òrgans?

n) Com travessen les drogues aquesta barrera?

o)  En què es basen els programes de desintoxicació?

 

3. ANATOMIA DEL SISTEMA NERVIÓS:

 

- Explicació i activitats em aquest enllaç


- Anatomia

 

  A)   SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (SNC)

  b)   SISTEMA NERVIÍS PERIFÈRIC (SNP)

 

 

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/11relaciosn/sistemanerviosocentralcatala2.jpg

 

 

4. FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIÓS:


A) ACTE REFLEX: (RELACIÓ DELS ELEMENTS QUE HI INTERVENEN)

http://contenidos.educarex.es/cnice/biosfera/profesor/animaciones/Arco_reflejo.gif

B) SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM O VEGETATIU

 

http://cdn3.grupos.emagister.com/imagen/sistema_nervioso_autonomo_317255_t0.jpg

 

 

 

5. EVOLUCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS


Llegeix l´article "Sin la insensatez adolescente nos habríamos extinguido", i respon les qüestions:

 

http://www.filosofar.cat/images/stories/filosofia/EsserHuma/evolucioCervell.jpg

  1. Quina zona del cervell madura abans? Per què?
  2. Quina zona del cervell és evolutivament més antiga?
  3. Com es produeix el procés de maduració de la substància blanca i de la substància gris?
  4. Com descriu l’article el procés d’aprenentatge?
  5. Descriu les característiques principals d’un cervell adolescent.
  6. Per què el consum de drogues pot afectar més a un cervell adolescent?

 

   Sistema Endocrí:  Coordinació hormonal.

 

- Llegeix l´article  El puto amo i l’eix hipotalàmic-hipofisiari-adrenèrgic i respon les preguntes:

 

a)      Què tenen en comú l´hipotàlem, la hipòfisi i les glàndules suprarenals?

b)      Quines hormones fabrica l´hipotàlem? Quins efectes tenen?

c)      Quines hormones fabrica la hipòfisi? Quins efectes tenen?

d)      Quines hormones fabriquen les càpsules suprarenals? Quins efectes tenen?

e)      Descriu l’activitat cerebral en una situació d’estrès. Quines conseqüències pot tenir?

f)        Què és una resposta visceral. Posa un exemple.


- Última hora:llegiu aquest article, i compareu-lo amb l'anterior. Parla l´article d' alguna substància que es comporti com una hornona? Quina? Per què?

 

- Més futbol: Llegiu l´article FÚTBOL, HORMONAS AL ATAQUE i completeu la informació dels articles anteriors!

 

La cançoneta...........

 


 

       Una altra cançonetaTRASTORNS DEL SISTEMA NERVIÓS I ENDOCRÍ


1. Classifica les següents malalties en dos grups:

a) TRASTORNS DEL SISTEMA NERVIÓS

B) MALALTÍES DEL SISTEMA ENDOCRÍ

MALALTÍES: Poliomielitis, Migranya, Estrés, Depressió, Diabetis, Nanisme, Malaltia d´Alzheimer,, Malaltia de Parkinson, Goll exoftàlmic, Epilepsia, Esclerosi Múltiple, Embòlia, Paranoia, Esquizofrènia, anorèxia, autisme, dependència, depressió, bulimia.

2. Amb les què hagis classificat com a TRANSTORNS DEL SISTEMA NERVIÓS, fes un quadre com el de la pàgina 83 del llibre i respon les qüestions:

TIPUS

ORIGEN

EXEMPLE

CARACTERÍSTIQUES

INFECCIOSES

 

 

 

DEGENERATIVES

 

 

 

AUTOIMMUNITÀRIES

 

 

 

LESIONS

DE L´APARELL CIRCULATORI

 

 

 

TRANSTORNS

PSÍQUICS

 

 

 

 

a) Quin és l’origen de la majoria de trastorns?

b) Què tenen en comú els trastorns psíquics?

c) Per què no hi ha malalties infeccioses que afectin al cervell?

3. Amb les què hagis classificat  com a malalties del Sistema Endocrí:

a) Explica’n la glàndula i la hormona afectades.

b) Explica en què consisteix el tractament de  la malaltia.

4. Busca informació sobre les CÈL.LULES DE LA NEUROGLIA. Explica què són, quina és la seva funció i quina importància poden tenir en el tractament d’algunes malalties del Sistema Nerviós.

5. Fes una petita investigació sobre una d’aquestes  malalties: Parkinson, Alzheimer o Diabetis, que inclogui : Origen, Característiques,  incidència en la població,  tractament, símptomes i últims avenços en el tractament de la malaltia.

6. Conclusions

7. Bbibliografia

 

Tag(s) : #BIOLOGIA I GEOLOGIA TERCER ESO

Compartir este post

Repost 0