Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog

Del riu a l'abocador: així s'extreuen els llots tòxics

Els residus que s'estan retirant de l'aigua podrien omplir tot el Camp Nou

Del riu a l'abocador: així s'extreuen els llots tòxics

Extracció, processat i emmagatzematge. Aquesta és, a grans trets, la seqüència del projecte. En 24 hores, els llots que s'extreuen del riu passen per les quatre fases en què s'estructuren les tasques de descontaminació, des de la seva extracció del riu fins que són dipositats en un abocador.

1. Extracció

Cada dia es treuen 2.000 tones de materials sòlids del fons del riu

Fins a 2.000 tones al dia. Aquesta és la quantitat de materials sòlids que extreu una mena d'excavadora flotant, que xucla del fons del riu una barreja d'aigua, sorra, grava i llims gràcies a un capçal que treballa sota l'aigua. El 70% és aigua i la resta sòlids. Tot plegat es bombeja per unes canonades fins a la planta de classificació i tractament. L'àrea on es fa l'extracció està aïllada de la resta del riu per un doble mur de palplanxes, per evitar que durant les tasques els llots tòxics contaminin les aigües. Per reforçar més la seguretat de les operacions, el nivell de l'aigua de la zona aïllada és inferior al de la resta del riu. Així, s'aconsegueix que, si hi hagués alguna filtració al mur de palplanxes, sempre seria del riu cap a la zona confinada i no a l'inrevés.

2. Anàlisi

Al laboratori per localitzar mercuri i pesticides tòxics

Mitjançant la fluorescència atòmica, una tècnica internacionalment reconeguda, el laboratori del projecte identifica quines mostres de fangs provinents del riu contenen mercuri. Aquest metall pesant representa una de les amenaces mediambientals més greus que amaguen els llots. Les mostres reben un bombardeig lumínic que, mitjançant el reflex que projecten, permet diagnosticar la presència de mercuri. En aquest laboratori, s'identifiquen quins són els contaminants que hi ha en cada mostra, per aplicar-hi el tractament més adequat. A grans trets, en el 10% dels materials s'hi troba mercuri i en un altre 10% hi apareix DDT (un pesticida molt tòxic prohibit des dels anys 70). En el 80% restant no hi ha contaminació o els nivells són molt baixos.

3. Tractament

Classificar i analitzar la barreja per poder-la tractar després

A la planta de tractament i classificació hi arriba una barreja que cal classificar, analitzar i, posteriorment, tractar segons la seva composició. Primer, una reixa filtra la grava. La resta va a una mena de tambor gegant que gira i fa que la sorra surti disparada. A la mescla inicial ja només li queden aigua i llims, que són els que contenen la quantitat més important de contaminació. La pressió d'unes teles permet deshidratar el compost i, per tant, la separació dels dos elements. Un cop aïllats els llims, es classifiquen en compartiments de 500 tones, que s'analitzen al laboratori. En funció dels resultats, se'ls aplica el tractament més adequat. Si predomina el mercuri, els llims es barregen amb ciment, de manera que queden compactats i estabilitzats per evitar que puguin dissoldre's si arribessin a entrar en contacte amb l'aigua. En el cas del DDT, un compost volàtil que té el risc de passar a l'atmosfera, es fan passar els llims per un forn que converteixen el pesticida en vapor d'aigua, CO i àcid clorhídric, que no són contaminants.

4. Emmagatzematge

L'abocador, punt final: ja s'han traslladat 150.000 tones de llots

El destí final dels materials que passen pel procés és l'abocador de la Pubilla, a quatre quilòmetres de Flix dins del seu terme municipal. Quan acabin les tasques, aquí s'hi confinaran 1,2 milions de metres cúbics de llots, una xifra que equivaldria a omplir el Camp Nou de residus, des del nivell de la gespa fins al del sostre. De moment, ja n'han arribat 150.000 tones, transportades per 10 camions que fan uns set viatges cada dia, sempre de nit. Al terra de l'abocador hi ha una franja de 2 metres de gruix amb diverses capes de polietilè, materials tèxtils i argiles, que tenen com a finalitat impedir que els residus passin al subsòl. La mateixa barrera que s'instal·la a sobre un cop dipositats els residus

Tag(s) : #CTMA

Compartir este post

Repost 0