Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog

1.  Què són les al.lergies? . Vés a l´enllaç i fes un resum de l´activitat

2.  Teatre: El sistema immunitari en acció. Difícil però interessant!!

 

- Tot sobre els actors i una mica de publicitat  en aquest enllaç.
 Qui és qui en aquesta obra????
- Per aclarir el paper d'algun dels personatges;

 
3. Una mica d´història: ELIE METCHNIKOFF: Descriu la FAGOCITOSI!!
 Llegiu l´article.
a) Quina aportació fa Metchnikoff a l´immunologia?
b) Amb quins adjectius es pot descriure el treball de Metchnikoff?

4.  Una mica d´història (II):  LADY MARY MONTAGU, LA VARIOLACIÓ, JENNER I EL DESCOBRIMENT DE LES VACUNES!!!
  Després de veure el vídeo respon les preguntes:

 
  a) Quina aportació fan Lady Mary   i Jenner a l´immunologia?
  b) Creus que la investigació segueix els passos del mètode científic? Per què?
  c) Per què es considera a  Edwuard Jenner el descobridor de la vacuna?
 
5. A partir de les respostes de l´activitat 3 i 4 i d´aquest  guió elabora un informe sobre la història del descobriment de les vacunes i el funcionament  del sistema immunitari.
6. Busca informació sobre les barreres externes que actúen en la defensa de l´organisme i sobre els òrgans que formen part del sistema immunitari

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1244445275515_34840202_11434/defenses%20de%20l%27organisme.cmap?rid=1244445275515_34840202_11434&partName=htmljpeg
7. Descriu els elements que pots observar en aquesta imatge:

http://biolulia.files.wordpress.com/2012/01/inflamacion.jpg
8. Llegiu aquest article i comenteu el tipus d´immunitat  i les cèl.lules qu hi intervenen. Aquí teniu la versió en catalá del ,mateix tema. 

1780691_706979142679876_1372620309_n.jpg

9. Recursos i autoavaluació  (anglès)

10. Estructura d´una immunoglobulina. Tipus d´immunoglobulines.
11. El Sistema del Complement. Amb quin tipus de mecanisme de defensa està relacionat? Per què?
      a) Quins tipus de cèl.lules intervenen?
      b) Amb quin tipus de mecanisme de defensa està relacionat? Per què?
      a) Quins orgànuls intervenen en la síntesi d´aquestes proteïnes?
      b) Quines cèl.lules intervenen?
      c) Amb quin tipus de mecanisme de defensa està relacionat aquest procés?  Per què?
       a) Quins cèl.lules intervenen?
       b) Amb quin tipus de mecanisme de defensa està relacionat el procés?
       c) Quins tipus de procesos es descriuen?
15. Els grups sanguinis: Informació i joc .

Índex de continguts del tema per a l'examen:

Immunologia
 
1. El sistema immunitari. Concepte de immunitat natural i adquirida. Funcions del
sistema immunitari. Òrgans del sistema immunitari. Antígens i anticossos: concepte
del que és propi i del que és estrany.
2. Principals cèl·lules del sistema immunològic i la seva funció. Especialització dels
diferents tipus de leucòcits (granulòcits, monòcits/macròfags, limfòcits T i B, cèl.lules
NK).
3. Mecanismes de resposta immunitària inespecífica Paper de la pell i les mucoses
Elements cel·lulars de la defensa inespecífica (monòcits/macròfags, granulòcits,
cèl·lules NK, neutròfils, mastòcits). El sistema del complement. El procés inflamatori
4. Mecanismes de resposta immunitària específica: resposta cel·lular i resposta
humoral conjunta. Cèl·lules i substàncies fonamentals (cèl·lules presentadores
d’antígens, limfòcits T citotòxics i “helpers”; limfòcits B, cèl·lules plasmàtiques i
anticossos; cèl·lules de memòria). Resposta primària i secundària. Defensa natural i
adquirida contra infeccions bacterianes, infeccions víriques i paràsits. Defensa contra
cèl·lules canceroses. Cèl·lules específiques en els diferents casos.
5. Tipus d’immunitat i mecanisme d’actuació: Immunitat activa i immunitat passiva.
Immunitat natural i immunitat artificial. Defensa contra microorganismes,
immunoteràpia (teràpia immunològica o seroteràpia), vacunes d’immunització activa i
immunització mare-fetus.
6. Trastorns i malalties relacionades amb la immunitat. Mecanismes bàsics que les
causen: rebuig de transplantaments (el complex major d’histocompatibilitat) i de
transfusions, hipersensibilitat i al·lèrgies, malalties auto-immunes, leucèmies,
immunodeficiències innates i adquirides (SIDA).
  Tag(s) : #BIOLOGIA SEGON DE BATXILLERAT
Compartir este post
Repost0
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase: