Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog

LA HIDROSFERA. AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES:


 1.Composició i evolució. Esquematització i anàlisi del cicle hidrològic. Formulació i càlcul del balanç hídric.Coneixement de la funció reguladora de la hidrosfera.

 

 2. Aigües continentals superficials: la conca hidrogràfica com a sistema. Les aigües subterrànies: l'aigua al subsòl, els aqüífers, el moviment de l'aigua i la seva extracció. Anàlisi de paràmetres relacionats amb la circulació de les aigües: cabal, permeabilitat i porositat.  Anàlisi dels usos de les aigües. Valoració dels recursos hídrics de Catalunya. Evidència de l'aigua com a font d'energia: aplicació a les centrals hidroelèctriques.

 

3. Descripció i comprensió de riscos relacionats amb processos gravitacionals i provocats per les aigües. Elaboració i valoració de mesures de previsió i prevenció. Representació cartogràfica de riscos associats a processos geològics externs. Exposició, anàlisi i valoració de casos pràctics de riscos gravitacionals i associats a les aigües.

 

4.Descripció i comprensió de riscos relacionats amb les precipitacions: avingudes, inundacions, crescudes, sequera. Planificació i gestió.

Tag(s) : #CTMA

Compartir este post

Repost 0