Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog

1. Comencem amb una "falca" publicitària: Quin producte s´anuncia?

2. Si la ciència ens aporta coneixement sobre el món i la tecnologia ens soluciona problemes. De què va l´anunci, de tecnologia o de ciència? Per què?

3. Repassem la línia del temps:

1865: G. MENDEL i  "L'herència dels pèsols". Identifica factors discrets i heretables: els gens.

1869: F. MIESHER : "Millora el coneixement del pus". Descriu la nucleïna, una substància rica en fòsfor, diferent a les proteïnes, que es troba al nucli de totes les cèl·lules: l´ADN.

1908: T.H.MORGAN: "Genètica de les mosques". Descobreix l'entrecreuament i estableix la teoria cromosòmica de l’herència: els cromosomes transmeten els gens de pares a fills.

1941: BEALDLE Y TATUM: "Els mutants de la floridura del pa (Neurospora crassa). Desenvolupen la hipòtesi UN GEN= UN ENZIM.

1944: AVERY, MACLEOD I McCARTHY: " Experiments de transformació bacteriana". L'ADN és la substancia responsable de la transformació de soques no virulentes en soques virulentes, l'ADN pot transformar les cèl·lules.

1953: J. WATSON, F. CRICK I R. FRANKLIN: "Model de la doble hèlix d´ADN": El gen és una seqüència de nucleòtids.

1961: BRENNEN, MESELSON. JACOB: Descriuen la funció del RNA.

1961: NIREMBERG, MARSHALL, S. OCHOA: Desxifren el codi genètic.

1970: ENZIMS DE RESTRICCIÓ:  Les tisores moleculars: Reconeixen seqüències específiques de nucleòtids i tallen l'ADN  en els punts on troben aquestes seqüències. Més informació a l´enllaç.

   http://mmiguela.files.wordpress.com/2008/11/1adnrecombinant2.png

 

1972: ADN RECOMBINANT: Primera tècnica d´enginyeria genètica. S' ensamblen fragments d´ADN provinents d'organismes diferents, per exemple el gen de la insulina humana introduït a un bacteri  a través d´un plàsmid.

1977. SANGER: Seqüenciació de DNA. Veure enllaç

1985: K. MULLIS: Tècnica de seqüenciació per PCR. Utilització de la DNA-polimerasa termoresistent del bacteri Thermus aquaticus. Veure enllaç

1986: L´Empremta de DNA es fa servir a medicina forense

2012: PROJECTE ENCODE: Es suggereixen 30 noves definicions de "gen". Veure enllaç i aquest també. i la proposta de l'apartat 6.

 

( Més animacions sobre: exracció de DNA, seqüenciació, etc a la pàgina de AMGEN. Aneu a l´enllaç )


   4.  Classifica aquests esdeveniments en aquestes categories: 

- ENGINYERIA GENÈTICA  

- BIOTECNOLOGIA (aneu a l' enllaç per tenir més informació)

- BIOLOGIA

 

5. Per què serveix aquesta tecnologia? Ves a l´enllaç  per tenir una primera aproximació. Quina relació té amb els tomàquets? Aneu a l'enllaç. També la podem utilitzar per reviure espècies extingides, aneu a l´enllaç.

6. Quin és el concepte actual de gen?

http://www.sirtin.fr/sirtin/wp-content/uploads/130318.jpg

 

L´autor proposa en aques llibre:

a) La separació entre MISSATGE I INFORMACIÓ: l´ADN i l'ARN serien els portadors d'un conjunt de senyals que constituirien el missatge; aquest missatge, una vegada interpretat per la cèl·lula, esdevindria una informació genètica.

b) La presència de dos tipus de missatges: digital i analògic: Digital per el codi genètic, que permet passar d'una seqüència d'ADN a una seqüència d'aminoàcids i analògic també, perquè la configuració a l'espai del DNA (obert, tancat, en forma de forquilla, etc) és el què fa possible la seva interpretació.

Tag(s) : #BIOLOGIA PRIMER DE BATXILLERAT

Compartir este post

Repost 0